Copyright

Copyright toestemming

 1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Saint Anthony Pipe Band is het niet toegestaan informatie, beeldmateriaal en foto’s van de website “saintanthony.nl” op enigerlei wijze te verspreiden.
 2. De copyright van de website design zijn van HTML5UP.net

Privacy Statement

  1. Saint Anthony Pipe Band, Wijk bij Duurstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring
  2. Contactgegevens:
   • Saint Anthony Pipe Band
   • Nieuweweg 37
   • 3962ET Wijk bij Duurstede
   • 0343-571924
  3. De secretaris van Saint Anthony Pipe Band is de Functionaris Gegevensbescherming(FG) van Saint Anthony Pipe Band. Deze is te bereiken via info@saintanthony.nl.
 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

 2. Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Mobiele telefonnummer
  • E-mailadres
  • Functie in de band(alleen van leden)
  • Geboortedatum(alleen van leden)
  • Aanvangsdatum(alleen van leden)
  • lidmaatschap(alleen van leden)
  • Functie in het bestuur(alleen van leden)

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 3. Saint Anthony Pipe Band verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

 5. Saint Anthony Pipe Band bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan twee jaar.

 6. Delen van persoonsgegevens met derden

 7. Saint Anthony Pipe Band verstrekt persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 9. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  1. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Saint Anthony Pipe Band.
  2. U heeft het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
  3. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, dataportabiliteit van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@saintanthony.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservice nummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
  4. U heeft de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 10. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 11. Saint Anthony Pipe Band neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze via info@saintanthony.nl.

Disclaimer

Betrouwbaarheid

 1. Saint Anthony Pipe Band besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van alle gepubliceerde data.
 2. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Saint Anthony Pipe Band is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
 3. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Contactgegevens Saint Anthony Pipe Band: